Zdarzenie prawne i ich podział - strona 187

System polityczny - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bolesław Pawliczek
 • Systemy polityczne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1610

, w Polsce w przypadku Sejmu  podział mandatów między partie dokonywany jest odpowiednio do liczby głosów...

Zarządzanie -system

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

. Struktura: określa podział pracy ustanawia powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami kształtuje...

Prawo administracyjne - E.Ochendowski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1603

można osiągnąć przez nakazy i zakazy, ale czasami znacznie skuteczniej przez np. ulgi podatkowe. Rzeczowy podział...

Więzi organizacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2723

zależności i więzi. Podstawowy podział więzi organizacyjnych zakłada istnienie: a) organizacyjnych więzi...

Współuczestnictwo - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1036

współuczestnictwa procesowego: I podział na: pierwotne - istnieje od początku procesu, jest następstwem...

Co to jest socjologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1470

, pieniądz regulatorem ukł społ; TONNIES- opisał społeczenstwo uwzględniając formalny i nieformalny podział...

Bioetyka- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1211

lub obietnicy takiej korzyści, które to zdarzenia wypaczają prawidłowe wykonanie jakiegokolwiek zachowania...

Ustanie stosunku pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 861

do macierzystego pracodawcy w ciągu siedmiu dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Wymienione zdarzenia...