Zdarzenie prawne i ich podział - strona 141

Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 8995

. Obowiązek sporządzanie sprawozdań finansowych spoczywa na podmiotach, które ewidencjonują zdarzenia...

Ryzyko w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jacek Świtała
 • Ryzyko kredytowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1911

”, lub „przelać na rachunek” Podział ze względu na wystawcę czeku: czeki bankierskie - w handlu zagranicznym...

Definicje prawa administracyjnego- wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1197

gałęziami prawa, np. z: Prawem konstytucyjnym Prawem międzynarodowym Prawem finansowym Prawem pracy PODZIAŁY...

Encyklopedia prawa, wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1582

szkodę wyrządził -obiektywny 10 lat od zdarzenia ,które wywołało szkodę. Ten z terminów który upłynie...

Poplecznictwo- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

zdarzenia i zachowaniu się po zdarzeniu, wiedzę o rodzaju, wyglądzie i zasadach działania użytej broni...

Pojęcie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

, nr 1, s. 13 i n.). Podział przedsiębiorców wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Art. 104...

Koszty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1134

z uwzględnieniem wyników zdarzeń nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń. Wynik finansowy jest elementem...

Prawo - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

się w określony sposób Podział roszczeń (ze względu na): charakter obowiązku: roszczenia o działanie (zwrot długu...

Mikro i makro ekonomia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marta Dolecka
 • Ekonomia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4802

wytwarzania (produkcję) dóbr i usług, ich podział, wymianę i konsumpcję. Środki zaspakajania potrzeb dzielimy...