Zdarzenie prawne i ich podział - strona 140

Przedsiębiorstwo i jego cele

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dawid Krajewski
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

, ze względu na które w systemie funkcjonuje podział pracy: jego funkcjonalnie oddzielone składniki...

Efektywność prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

tworzenia prawa. Problem swobody ustawodawcy w określaniu treści prawa W demokratycznym państwie prawnym...

Andragogika wykład

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr Alicja Jurgiel
 • Andragogika
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 4956

kanon myślenia i działania w nauce. Podział paradygmatów w literaturze: Paradygmat pozytywistyczny...

Notatki- finanse publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7322
Wyświetleń: 7427

, lecz w sposób rozbudowany, z podziałem na zadania i źródła dochodów państwa oraz rodzaje i formy dochodów i wydatków...

Wartość informacji wykład

 • dr hab. Stefan Kotlicki
 • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2457

różną postać, odpowiadając naturalnym podziałom rzeczy i zdarzeń. Rzeczy zaś i zdarzenia mają wiele cech...

Finanse publiczne - wykłady (całość)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1071

funkcję redystrybucyjną podejmuje decyzje wymuszające wtórny podział dochodów społeczeństwa. W wyniku...

Charakter działań administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

i podziału pracy oznaczający precyzyjny podział zadań i kompetencji, uregulowany prawnie, mający za zadanie...

System prawa - podział i informacje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

w tekstach aktów normatywnych i obowiązujących w określonym państwie w danym czasie Podział systemów...

Przedmiot reguły prawnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

przez nią przewidzianych. Podział reguł prawnych: 1. ze względu na adresata: a) opierając się na językowym sformułowaniu...