Zdarzenie prawne i ich podział - strona 125

Standardy zarządzania ryzykiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Paweł Nowicki
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3059

z prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i wielkości konsekwencji jakie to zdarzenie wywołuje. ZR kultura, procesy...

System prawa i jego cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4368

treściowo, dotyczą tego samego aspektu. Podział norm danego systemu prawnego na działy prawa oraz gałęzie...

Zadania systemu operacyjnego - referat

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr hab. inż. Jacek Wołoszyn
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

- proces oczekuje na wystąpienie jakiegoś zdarzenia np. ukończenie operacji wejścia-wyjścia (wpisanie...

Język jako instrument idei

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

symbolu ze zdarzeniem czy obiektem, który oznacza, jest wynikiem pewnej konwencji: ustalamy, że układ...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

odpowiednie grupy norm prawnych Przyjmuje się najczęściej podział prawa polskiego na następujące gałęzie: l...

Prognozowanie - omówienie zagadnień

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 819

wyodrębniania prognoz krótko-, średnio-, i długoterminowych. Podział ten zazwyczaj odnosi się do tzw. zasięgu...

Nabycie pochodne i pierwotne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1680

prowadzi do nabycia całego lub części jakiegoś majątku, i to na podstawie jednego zdarzenia prawnego...