Zdarzenie prawne i ich podział - strona 124

Systematyka prawa rzymskiego

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

Systematyka prawa rzymskiego. Największe znaczenie w historii prawa odegrał podział prawa...

Świadczenia osobiste i rzeczowe

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 6888

, a ciężary publiczne świadczeń niepieniężnych. Podział ciężarów publicznych można przeprowadzać wg różnych...

Ogólne wiadomości o prawie cywilnym

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

, a jego centralną instytucją jest własność. Podział prawa na publiczne i prywatne wywodzi się już od Ulpiana- prawem...

Encyklopedia rachunkowości - P

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

), które uprawniają ich posiadaczy do dysponowania dobrami rzeczowymi. Ten podział p.w. jest ważny dla rachunkowości...