Zdarzenie prawne a czyn prawny - strona 118

Prawo karne i jego funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

wyjątek - osoby prawne lub ułomne osoby prawne - ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny...

Właściwość miejscowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę...

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

czynności prawnych: Pojęcie: Zdarzenia prawne - zdarzenia, z którymi łączą się skutki prawne Czynności...

Nieletniość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

czynów, które nieco odbiegają od czynów w innych dziedzinach prawa (np. w prawie cywilnym). Zasadniczo...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 861

zdarzenie z) posiadają wartość logiczną (przy trybie oznajmującym): prawda fałsz mają charakter opisowy...