Zdarzenie prawne a czyn prawny - strona 100

Pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2940

procesu in iure nie pociągając za sobą dalszych zdarzeń prawnych. 55. CONFESSUS PRO IUDICATO EST. Zasada...

Zasady prawa handlowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

, regulując różne rodzaje postępowania sądowego, czy też zasada odpowiedzialności za własne czyny...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 630

stanu faktycznego pod wybraną normę prawną, np. ustalenie iż czyn oskarżonego, który pozostając...

Prawo cywilne zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

lub prawem dożywocia)." Źródła zobowiązań: czynności prawne - np. umowy czyny niedozwolone - zdarzenia...

Śledztwo-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

. Przeprowadzenie rozmów, wywiadów, obserwacji- ma to na celu wyjaśnienie podstawowych okoliczności zdarzenia...

Pojęcie procesu-opracowanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 833

. W procesie rozstrzygnięcie czy dany czyn jest przestępstwem. Sąd rozstrzyga kwestie prawną- odpowiedzialność...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 5957

taka potrzeba obecność przy oględzinach miejsca zdarzenia. Epidemiologia - nauka zajmująca się występowaniem...

Prawo wykroczeń - wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

zainteresowania -MPW określa jakie czyny są wykroczeniami -formułuje zasady odpowiedzialności za te czyny -określa...