Zdarzenie mające skutki prawne - strona 95

Ubezpieczenia - wykład 1

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Szmulicz
  • Ubezpieczenia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

wartości) Ryzyko - zagrożenie zdarzeniem, którego zaistnienie spowoduje stratę w posiadanych...

Rola stosowanej psychologii społecznej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Janina Baj
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

i interpretacji świata społecznego. Trzy elementy określające owe rozumienie (a mające wielkie znaczenie...

Rozliczenie imprezy - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Borkowski
  • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1477

lub zaniechaniem klienta b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich c) siłą wyższą Siła wyższa, każde zdarzenie...

Sęk - streszczenie

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2184

może być zdeformowana za pośrednictwem 3 mechanizmów biologicznych: – poprzez przekazanie mającemu narodzić się dziecku...