Zdarzenie mające skutki prawne - strona 94

Problemy z informatycznymi nośnikami danych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Ustawa z 5...

Interwencja uboczna - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

rozprawy, niezależnie od tego co było przedmiotem tej rozprawy- jest to termin prekluzyjny. Osoby mające...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2107
Wyświetleń: 5922

Zdrowia definiuje katastrofę jako zdarzenie powodujące śmierć, obrażenia i zniszczenie mienia o takim...

Rachunkowość

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4172

gospodarczych na bilans Pierwszym teoretykiem, który sklasyfikował zdarzenia w 4 podstawowe grupy na przełomie...

Prawo Zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1505

konieczność prawna – kiedy prawo przyznaje pewną swobodę organowi orzekającemu kiedy jedno zdarzenie wywołuje...

Wstęp do prawoznawstwa-skrypt i streszczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2009

prawdopodobieństwa wystąpienia faktu mającego znaczenie prawne Np. uzyskanie przez policję informacji, że z sejfu...