Zdarzenie mające skutki prawne - strona 83

Ubezpieczenia - powtórzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Doś
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1043

skutków określonego zdarzenia losowego z drugiej - na podstawie metod oceny ryzyka pozwala selekcjonować...

Dokumentacja skarbowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu...

Procedura diagnozy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnostyka organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

informację, że dane zdarzenie miało miejsce/ wystąpiło) Obserwacja przykładowa lista kodów A≥B - rozmowa...

Ubezpieczenie - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Damian Walczak
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2611

skutków zdarzenia losowego. (B. Hadyniak) Ubezpieczenie jest operacją, przez którą jedna ze stron...

Filozofia - materiał na egzamin (sem.I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Leszek Kopciuch
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2079

(przyczynowo-skutkowy): wszystkie zdarzenia są elementami łańcucha przyczynowo-skutkowego […przyczyna->skutek...

Spory o właściwości(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 693

pierwotnie tą kompetencję przypisano. Skutki podjęcia czynności przez podmiot upoważniony - w sferze prawnej...

Postępowanie powypadkowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 630

) uporządkowanie faktów, 6) wybór najbardziej prawdopodobnej wersji zdarzenia, 7) wybór najbardziej prawdopodobnej...

Wycieczka jako działalność gospodarcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 266
Wyświetleń: 770

ubezpieczeniowe nie odpowiadają za skutki zdarzeń powstałych w wyniku: Usiłowania lub popełnienia samobójstwa...

Właściwości sądu - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

mających byt poza procesem i wywierają skutki jedynie w procesie, upodabnia je do czynności procesowych...