Zdarzenie mające skutki prawne - strona 66

Choroba zawodowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 889

dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Jest to kwalifikacja zdarzenia...

Treść i forma umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

. Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna...

Zasady, strona

 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365

mających miejsce w postępowaniu. Obowiązek udzielania informacji prawnych - pouczanie stron o negatywnych...

Modele podejmowania decyzji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

działań. Prawdopodobieństwo: statystyczna miara możliwości wystąpienia określonego zdarzenia lub wyniku...

Znow cywil OGOLNE

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

kredytobiorca - os fizyczna i prawna oraz jedn. org. nie mająca osobowości prawnej jeśli posiada zdolność prawną...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

jednostką posiadającą osobowość prawną (tzn. mającą możliwość zaciągania długów i kredytów) otrzymuje środki...

Ubezpieczenie wypadkowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

regulację świadczeń związanych z wypadkami w zatrudnieniu - jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną...

Prawo skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

adresata normy i sytuacji (zdarzenia prawnego) dyspozycja - wzor powinnego zachowania się sankcja...