Zdarzenie mające skutki prawne - strona 58

Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jerzy Hejnar
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 5824

- informacje, które są objęte sprawozdaniem, skutki wszystkich zdarzeń gospodarczych, które zaistniały w danym...

Negotiorum gestio

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1288

prawnego do jej prowadzenia - rodzi to określone prawa i obowiązki po obu stronach zobowiązania. Zdarzeniem...

Ubepieczenia - zagadnienia

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1862

ryzyka jest przypadkowa (zdarzenie losowe), czyli rów­nież niezależna od woli i działań ubezpieczonego...

Prawa zobowiązaniowe

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • dr Katarzyna Gajda
  • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2310

jako dłużnik. Odpowiedzialność odszkodowawcza Przesłanki odpowiedzialności: Zdarzenie, z którym system prawny...