Zdarzenie mające skutki prawne - strona 56

Kwalifikacja prawna świadczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

, mającej na celu wykonanie ciążącego na nim obowiązku prawnego i stanowi czynność prawną, ze wszystkimi...

Stanowienie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4081

prawnych (abstrakcyjnych i generalnych), np. działalność Sądu Najwyższego. Efekty to np.: zezwolenie...

Środki karne - omówienie wybranych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

się do sprawcy przestępstwa. Przesłanki: a) osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca...

Podatek, podatnicy - obszerny wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

zdarzenie prawne - podatkowe. Np. ktoś nabył spadek, otrzymał darowiznę, nabył rzecz ruchomą, osiągnął...

Rachunkowość podatkowa

 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4627

lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi...

Postępowanie administracyjne - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Rafał Łyszczek
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 3878

albo pozostaje z jedna ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa...

Spółka cywilna - Forma prawna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

zdarzenia prawne, których skutkiem stosunek spółki ustaje tylko względem poszczególnego wspólnika...