Zdarzenie mające skutki prawne - strona 50

Ubezpieczenia UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 5334

i nieprzewidywalne są skutki, głębokość tego zdarzenia. Wypadek losowy - zdarzenie losowe o negatywnych...

Prawoznawstwo - wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Urszula Adamczyk
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3836

nie powinno mieć konsekwencji prawnych - aby prawo nie wiązało skutków prawnych z danym zachowaniem (np. sankcja...

Pojęcia związane z prawem.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1554

, ale nia jest nim bynajmniej wywołanie skutków prawnych ). Natomiast aktami prawnymi są zdarzenia wywołane...

Odwołanie darowizny - postępowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

a nie oświadczeniem woli, który wywołuje skutki prawne. Jeśli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał pełnej...

Przykładowe pytania na zaliczenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. Stanisław Malikowski
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1050

wpływu środowiska zdarzenie nagłe, nieplanowane wywołane przyczyną zewnętrzną mające związek z pracą...