Zdarzenie mające skutki prawne - strona 35

Źródła obowiązku

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

art. 2 KK, w szczególności nie prowadzi to do prawnego obowiązku zapobiegnięcia skutkowi. Podstawę...

Postępowanie karne cz.1

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Prawo karne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2065

przy zapewnieniu kontradyktoryjności mamy szanse do poznania prawdy o zdarzeniu. Zasada swobodnej oceny dowodów Art...

Obowiązek prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

odpowiedzialności karnej art. 178- sąd zaostrza karę, jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Sądy ignorują art. 2...

Rozdział VIII- czyny niedozwolone

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Piotr Fuchs
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

conditio sine quo non - wszystkie zdarzenia bez, których dane zdarzenie nie miałoby miejsca teoria...

Terminy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 497

w dniach jest pewne zdarzenie np. data doręczenia decyzji , nie uwzględnia się dnia w którym zdarzenie...

Dobra osobiste osób prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 721

o usunięcie skutków naruszeń. 4. ZDOLNOŚĆ PRAWNA OSÓB PRAWNYCH Osoba prawna nabywa zdolność prawną w momencie...

Wykład - Wygaśnięcie traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 511

międzynarodowej: Upływ terminu, na który została zawarta umowa międzynarodowa Termin - zdarzenie przyszłe i pewne...