Zdarzenie mające skutki prawne - strona 271

Decyzje finansowe- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2079

przychodów (np. przedpłaty) koszty a brak wypłaty (np. odpisy amortyzacyjne) zdarzenia restrukturyzacyjne...

Zasady techniki prawodawczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jan Wojtyła
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1036

. W przepisach należy unikać określeń profesjonalnych, mających odpowiednik w języku powszechnym. Zwroty...

Finanse- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1988

przed skutkami cyklu koniunkturalnego (kryzys) Oszczędnie gospodaruje środkami publicznymi. Regulacje prawne...

Prawo karno skarbowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1358

) Obligatoryjnie czyni się osobę trzecią - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

zespół działań mających na celu pozyskiwanie odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie...

Pojęcie polityki bilansowej- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1204

mających na celu takie ukształtowanie wykazywanych w bilansie wyniku finansowego, majątku, zobowiązań...

Pedagogika społeczna - wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 777
Wyświetleń: 6580

, gdyż uważała że jest nauką tak rozległą, mającą płynne granice i wciąż jeszcze zbyt młodą, by móc podać jakąś...

Strategia przedsiębiorstwa transportowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1540

promocji. Do firm tych zaliczamy głównie prężnie działające korporacje taksówkowe, mające w swojej ofercie...