Zdarzenie mające skutki prawne - strona 262

Obowiązek podatkowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

nie jest skonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1232

iure   jakim prawem ipso iure z mocy samego prawa (skutki pewnych zdarzeń prawnych następowały ipso...

Nauki pomocnicze historii

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3038

, mającym kształt sztabki trzeba było wiersz ten przelać w całości, co stwarzało niebezpieczeństwo...

Stabilność finansowa-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 525

lub innym oficjalnym dokumencie prawnym. W większości przypadków jest ona traktowana jako cel implicite...

System podatkowy- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • System podatkowy
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1127

, o których mowa w ust. 4, może nabywać lub obejmować: 1) osoba prawna lub spółka, niemająca osobowości prawnej...

PEŁNOMOCNICTWO - Mocodawca

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1288

. Do udzielenia pełnomocnictwa mocodawca musi mieć taką zdolność do czynności prawnych, jakiej wymaga czynność...

Bezpieczenstwo biznesu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

. Doniosłość zdarzenia wpływającego na prowadzoną działalność firmy określamy krytycznością skutków danego...