Zdarzenie mające skutki prawne - strona 261

Przepis prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

doniosłe czyli takie z którymi przepis prawa wiąże skutki prawne i te okoliczności nazywamy faktem prawnym...

Nabycie własności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

zastosowanie w celu osiągania różnych skutków prawnych ( adopcja). Zniknęła w kompilacji justyniańskiej. In...

Zarządzane strategiczne cz 5

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1183

strategiczne jest to całość złożona z refleksji, decyzji i działań mających na celu określenie celów ogólnych...

Prawo umów X

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

akwiliańska generalna klauzula deliktowa Instytucja prawna bezpodstawnego wzbogacenia się, mamy do czynienia...

Wykład - sankcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

. porządku rozprawy). przymus prawny może nie mieć charakteru sankcji, choć dobro prawnie chronione zostało...