Zdarzenie mające skutki prawne - strona 252

Architektura TCP IP w Windows 11

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

wymieniono ważniejsze dokumenty RFC mające związek z SNMP: RFC 2021 PS. S. Waldbusser, "Remote Network...

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 2765

procesu gospodarczego polegające na tym iŜ po pewnym określonym zdarzeniu następuje inne określone...

Prawo handlowe - Rodzaje spólek

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1589

, powinien wystąpić z spółki. Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa...

Etyczny i społeczny wymiar kierowania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

agencje mające nadzorować i kontrolować prawne aspekty działalności gospodarczej. Regulacja pośrednia...

Wykład - Definicja państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1498

, o charakterze uniwersalnym, obejmująca całokształt stosunków społecznych zbiorowości ludzi, mająca za cel...

Formy aktów prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1575

Członkowskich. Rozporządzenie wywołuje wprost skutki prawne dla podmiotów, do których jest adresowane, toteż 44...

Wspólnoty Europejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

maj 1950 => przedstawienie planu Schumana Robert Schuman - minister spraw zagranicznych Francji cel...