Zdarzenie mające skutki prawne - strona 25

Bardzo dokładny skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 1547

- skutki zdarzeń prawnych, które miały miejsce pod rządem dawnej ustawy, określa się według dawnej ustawy...

Skutki niewykonania zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

zapobiec skutkom zdarzenia. W wyjątkowych przypadkach można było pociągnąć dłużnika do odpowiedzialności...

Prawo cywilne - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

(który nie zapewnił właściwego oświetlenia drogi) i Pan X - jako bezpośredni sprawca zdarzenia. Podstawy roszczenia...

Opóźnienie dłużnika.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Kwalifikowane- można przypisać winę dłużnikowi (katalog skutków jest szerszy)- 476 Skutki prawne (E...

Prawo procesowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1512

: „w miejscu m czasie t miało miejsce zdarzenie z”. dowody prawnicze w sensie metodologicznym...