Zdarzenie mające skutki prawne - strona 249

Podmioty postępowania egzekucyjnego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Janusz Zamorski
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

. - są to te organy przed którymi toczy się postępowanie egzekucyjne, które rozpatrują środki prawne wnoszone...

Metody pomiaru ryzyka bankowego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Bankowość
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1911

jest równy sumie kapitałów obliczonych dla każdej linii (i) i zdarzenia (/') jako iloczyn współczynnika (y...

Podatki - opłaty lokalne

  • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2793

zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu...

Handelsgesellschaft - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

wspólnotowego. Prawo mające swe źródło w Traktatach, będące samodzielnym źródłem prawa, nie może być ze względu...