Zdarzenie mające skutki prawne - strona 247

Analiza rynku - wykłady MWSE

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • prof. dr hab. Leszek Rudnicki
  • Analiza rynku
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3388

zdarzenia losowe, które wpływają na stan rynku, natomiast procesami rynkowymi są ciągi zdarzeń powiązanych...

Posiadanie - faktyczna władza nad rzeczą

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Demendecki
  • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

. W wielu przypadkach stosowanie przepisów prawa uzależnione jest od tego, z jakim rodzajem posiadania mamy do czynienia...

Pojęcie przedsiębiorcy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych (małoletnia, osoba pełnoletnia częściowo ubezwłasnowolniona...

Pełnomocnictwo

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2856

i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych...

Przemoc wobec kobiet

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1575

w granicach od 30 do 50 zł. Lekarze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, nie mający uprawnień lekarzy...