Zdarzenie mające skutki prawne - strona 240

Prawo rzymskie - zobowiązania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2289

na tym, że były pozbawione ochrony procesowej, ale wywierały jednak pewne skutki prawne. Zobowiązaniami naturalnymi...

Psychologia społeczna - Efekt pierwszeństwa

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Paweł Wójs
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4088

, dla których znane są jasne i zrozumiałe definicje nazywamy emblematami. Emblematy- sygnały niewerbalne mające...

Normy prawne i przepisy prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1904

interpretować mając na względzie zasady systemu prawa. Zdaniem Tryb. Konstyt. interpretując przepisy prawne...

Prawo umów V

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Postaci zobowiązań umownych 1. Stipulatio Prykład zobowiązania, które rodziło skutki prawne...

Prawo finansowe -testy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Tomasz Turek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 2779
Wyświetleń: 32942

nie mająca osobowości prawnej Test X : 1) Podaj def. zakł. budżetowego 2) Inkasent ma za zadanie: odpowiedzi...

Prawne formy działania administracji

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
 • dr Joanna Mikołajczyk
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1750

, gdy działanie fak­tyczne rodzi skutek prawny nie może być postrzegane jako wyraz woli, lecz jako fakt prawnie...

Porównanie spółek

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1274

wspólników. Z ważnych powodów sąd rejestrowy może na wniosek wspólnika lub osoby mającej interes prawny...