Zdarzenie mające skutki prawne - strona 238

Charakterystyka ustrojów RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

w tworzeniu prawa i orzecznictwie. Ustawa organiczna (semi-konstytucyjna) – ustawa mająca moc prawną pomiędzy...

Wykład - Czynność prawna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

. Czynność prawna to zachowanie podmiotu, które zmierza do wywołania skutku prawnego w postaci powstania...

Okres po klęsce Troi - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

. Potomkowie Eneasza mieli ponoć panować na terenie miasta Albalonga . Jeden z potomków Eneasza władca Numitor...

Zawieszenie postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

przeszkody w jego dalszym prowadzeniu . Zawieszenie może mieć charakter : a).obligatoryjny b).fakultatywny...

Prawo finansów publicznych - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 945

lub eliminuje zdarzenia niepożądane. Wybrane zagadnienia teoretyczne wg podręcznika prof. Wójtowicz Finanse...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2772

na zysk, mająca wyłączne prawo (licencję) do prowadzenia działalności depozytowo-kredytowej „osoba prawna...

Wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 945

umawiają się potajemnie, iż ujawnione wobec osób trzecich oświadczenie woli nie wywoła skutków prawnych...

Metoda karania- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

jest intensyfikacja czynności. Zdarzenia awersyjne (kary) polegają albo na wprowadzeniu pewnych czynników awersyjnych...

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

) czyli trwały zespół ludzi mających wspólne cele i wspólne zasoby które wykorzystują w działaniach podejmowanych...