Zdarzenie mające skutki prawne - strona 232

Zapytanie o cenę

 • Politechnika Gdańska
 • prof. Marek Zaborowski
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

gazowych; –2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne...

KLASYFIKACJA RZECZY I JEJ CZĘŚCI SKŁADOWE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1372

: czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną ma skutek także względem przynależności, Wyjątek...

Rachunkowość wykład

 • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 7259

, mających na celu zgrupowanie tych samych danych według różnych kryteriów na różnych kontach. Dotyczy...

Ubezpieczenia na życie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

musi posiadać określone cechy, a zwłaszcza musi to być zdarzenie: przyszłe - późniejsze od powstania stosunku...

Prawoznastwo - Kodeks cywilny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

jej faktycznego związku z rzeczą główną. Art. 52. Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek...

Finanse wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Finanse
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2870

Finanse – zdarzenia związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych Przychody...

Rodzaje przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

zasady postępowania mające uzasadnienie aksjologiczne w ocenach ogólnych np. powoływanie się na dobro...

Wady oświadczenia woli - ogólnie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

, w której ktoś sprzedaje cenną biżuterię, mając świadomość, że jest to dla niego niekorzystne, decyduje...