Zdarzenie mające skutki prawne - strona 231

Rachunkowość zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

istniejący prawny lub zwyczajowy obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych 2)      prawdopodobne...

Administracja - Akt administracyjny

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Monika Łobaziewicz
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 616

i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny, mający realizować zadania państwowe(publiczne).W skrócie...

Ryzyka przemysłowe - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

– Scenariusze zdarzeń awaryjnych BLEVE – prawdopodobieństwo zdarzenia Ryzyko indywidualne 1.7 x 10 -6 /rok...

Separacja małżonków

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. T. Justyński
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

separacji małżonków niemających wspólnych małoletnich dzieci na podstawie ich zgodnego żądania -żądanie...