Zdarzenie mające skutki prawne - strona 230

Śledztwo-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

. Przeprowadzenie rozmów, wywiadów, obserwacji- ma to na celu wyjaśnienie podstawowych okoliczności zdarzenia...

Wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

albo nie ma wywoływać żadnych skutków prawnych (oświadczenie woli złożone żartem, dla przykładu na wykładzie...

Procedura ubezwłasnowolnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

lub mienia osoby, co do której toczy się postępowanie ). Skutek- osoba ta ma ograniczoną zdolność...

Ochrona pozaprocesowa- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

w których prawo łączyło niekorzystne dla kogoś skutki prawne) -Interdicta (interdykt): *pozaprocesowy środek...

Forma listu przewozowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

innych postaci dokumentów przewozowych. Zgodnie z ar. 47 ust. 3 PrPrzew. list przewozowy może mieć również postać...