Zdarzenie mające skutki prawne - strona 224

Ekonomika - materiały na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Nehring
 • Ekonomika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2667

, obrót, wydajność) odzwierciedlające zdarzenia lub fakty z gospodarowania występujące w przedsiębiorstwie...

Ugoda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Piotr Fuchs
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

, mająca na celu obejście ustawy, sprzeczna z zws jest nieważna. Wyzysk (art. 388) - jedna ze stron...

Podstawy inwestowania- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Czempas
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

i okresu wystąpienia przyszłych korzyści, a w rezultacie nie pozwala określić wszystkich czynników mających...

Ochrona autorskich praw majątkowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek mającego...

Zasady naczelne ustroju RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Piotr Kapusta
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1603

) Art. 2 Konstytucji został oceniony przez TK jako mający zasadnicze znaczenie dla sytuacji prawnej...

Skrypty - Gospodarka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1988

na gospodarkę za pośrednictwem organów specjalnie w tym celu utworzonych, mających pewne kompetencje, za pomocą...