Zdarzenie mające skutki prawne - strona 222

Administracja nauka

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • dr Andrzej Nowak
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2247

zdarzeniu skończył się w Polsce okres stalinizmu. Polska Rzeczpospolita Ludowa (1952-1989) Konstytucja PRL...

Frustracja i stres

  • Politechnika Śląska
  • dr Zofia Dyl
  • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225

społecznościom lub grupom osób, wywierające silny wpływ negatywny na jednostkę; stresory osobiste - zdarzenia...

Klauzula porządku publicznego - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

nie można, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. Względność pojęcia porządku...

Rachunkowośc podatkowa - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Krzysztof Jonas
  • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 4690

oraz na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej prowadzących działalność...