Zdarzenie mające skutki prawne - strona 217

System finansowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Anna Bieniasz
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3157

funkcjonowaniu rynku finansowego Mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności Edukacyjnych...

Międzynarodowe Postępowanie Cywilne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1414

cywilną z obszarem prawnym innego państwa. Element międzynarodowy może mieć charakter: podmiotowy...

Umorzenie zobowiązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

są wierzytelności wzajemne mające ten sam przedmiot świadczenia, oraz płynne, lecz niekoniecznie pochodzące...

Rachunkowość test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2331

. W maju w spółce ACE miały miejsce następujące zdarzenia: wykonano usługę fotograficzną na rzecz klienta X...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4536

Przewaga treści nad formą - informacje wiernie oddają zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną...

Bezpieczeństwo i dobro prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

i skutki prawne. Obywatel ma wiedzieć jak się zachować i czego się spodziewać z drugiej strony. Ma wiedzieć...

Przemoc w teoriach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1484

; gwałty; przemoc fizyczna; zdarzenia te mają miejsce w szkole, w pracy, domach opieki społecznej...