Zdarzenie mające skutki prawne - strona 212

Rachunkowość finansowa

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5222

w inny sposób niż zwiększenie przez udziałowców. Typowe zdarzenia dla powstania korzyści przez zwiększenie wartości aktywów...

Wzorce umów - pojęcie i charakter prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1085

od zgody drugiej strony 3. -wzorzec jest kwalifikowanym oświadczeniem woli, mającym szczególny reżim prawny...

Specyfika nauk społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2212

wyniki badań mogą powodować zmiany nie mające analogii w sferze nauk przyrodniczych...". Bowiem rezultaty...

Obowiązywanie prawa - akty normatywne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

o niekonstytucyjności - autorytatywne orzeczenie o niekonstytucyjności danego aktu ma ten skutek prawny, że akt (przepis...

Socjologia - Rzeczywistość społeczna

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Monika Jasińska
 • Socjologia
Pobrań: 2380
Wyświetleń: 7322

reprezentacyjnej (wybieram, w określony sposób, określonych osób, mających określone cechy, którzy tworzą daną...

Termin do przyjęcia lub odrzucenia spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności...

Strona i koncepcje strony

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

sytuacji prawnej w postaci przyznania pozwolenia budowlanego. Żeby być stroną postępowania, trzeba mieć...

Prawo wykład notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

, sam dokonuje czynności prawnej, skutku prawne oświadczeń obciążają reprezentowanego. Rodzaje przedstawicielstwa...

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

o saldo, będące skutkiem zdarzeń nadzwyczajnych. Mamy tu na myśli m. in. zdarzenia losowe, rezultaty...