Zdarzenie mające skutki prawne - strona 201

Prawo handlowe - firma - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, kt. ustawa przyznaje zdolność...

Obowiązek podatkowy- ćwiczenia 5-6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • System podatkowy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1148

nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego...

Polska poezja świecka XV w.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 994

, zajmowanie nienależnego miej-sca; hołd dla niewiast spowodowany kultem maryjnym, prawno-obyczajową naturą...

Przedawnienie roszczeń-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

w orzecznictwie i literaturze prawniczej. Siłą wyższą są więc zdarzenia zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze...

Podstawy Zarządzania pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Andrzej Figiel
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2366

. z różnych dziedzin 2. Holding - spółka akcyjna posiadająca kontrolne pakiety innych spółek i mająca...

Majątek i źródła jego pochodzenia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

mogą mieć wpływ zdarzenia gospodarcze określane jako operacje gospodarcze, które powodują zmiany w wartości...