Zdarzenie mające skutki prawne - strona 193

Prawo karne - obszerne omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo karne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1792

stanu rzeczy, nie mając pewności co do poszczególnych elementów składających się na zdarzenie przestępne...

Filozofia - egzamin 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1862

pozaświatowych bytów, traktował wszelkie zdarzenia przyczynowo i → mechanistycznie, dlatego → Kant nazwał...

Instytucja świadczeń publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

z dn. 18 kwiet. 2002. Stany klęski żywiołowej to zdarzenia przyrodnicze, które osiągają nadzwyczajne...

Definicje prawa administracyjnego- wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

faktycznego, brak skutku realizacji normy, np. do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem...

Europejskie Prawo Gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3808

. Prawo UE może mieć skutek bezpośredni (horyzontalny i wertykalny). - Art. 23 „Podstawą Wspólnoty...

PIENIĄDZ I JEGO FUNKCJE W GOSPODARCE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

w.) , którzy przyjmowali złoto w depozyt wydając w zamian kwit depozytowy (banknot) mający pełne pokrycie w złocie...

Teoria wahań cyklicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1505

zatrudnienia i okres ożywienia - i boomu. Wojny i zdarzenia polityczne. Np.…. •Powstanie nazistowskich Niemiec...

Czynności procesowe- techniczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Czynności procesowe techniczne Wywołują skutki prawne przez fakty. Poprzez te czynności organ...

Zawarcie umowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1001

-w toku biegu terminu przedawnienia określone w ustawie zdarzenia powodują przerwę przedawnienia...