Zdarzenie mające skutki prawne - strona 190

Akt administracyjny

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2877

administracyjne wywierające skutki prawne w sferze prawa Cywilnego Rzeczowy akt administracyjny Akt...

Rachunkowość budżetowa notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 4193

spółki niemającej osobowości prawnej, 2) osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania działalności...

Psychologia wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Monika Kaźmierczak
 • Psychologia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3318

, a mając wybór między gruszką i mandarynką, to mając wybór między jabłkiem a mandarynką powinniśmy wybrać...

Przesłanki ważności testamentu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

. § 1. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. § 2...

Subsumcja - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Etapy stosowania prawa
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 7224

dokonuje rekonstrukcji norm prawnych (generalnych i abstrakcyjnych), określających skutki prawne dla danego...

Ćwiczenia z Rachunkowości

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5390

dokumentów. Dokument- pisemny dowód stwierdzający, że dana operacja, zdarzenie miało miejsce. Podział...

Podstawy negocjacji - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1463

do przechylenia korzyści negocjacyjnej na swoją stronę, stosowania presji psychologicznej mającej osłabić...