Zdarzenie mające skutki prawne - strona 190

note /search

Akt administracyjny

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2996

administracyjne wywierające skutki prawne w sferze prawa Cywilnego Rzeczowy akt administracyjny Akt...

Rachunkowość budżetowa notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 4326

spółki niemającej osobowości prawnej, 2) osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania działalności...

Psychologia wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3430

, a mając wybór między gruszką i mandarynką, to mając wybór między jabłkiem a mandarynką powinniśmy wybrać...

Przesłanki ważności testamentu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

. § 1. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. § 2...

Subsumcja - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Etapy stosowania prawa
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 7420

dokonuje rekonstrukcji norm prawnych (generalnych i abstrakcyjnych), określających skutki prawne dla danego...

Ćwiczenia z Rachunkowości

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5509

dokumentów. Dokument- pisemny dowód stwierdzający, że dana operacja, zdarzenie miało miejsce. Podział...

Podstawy negocjacji - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1554

do przechylenia korzyści negocjacyjnej na swoją stronę, stosowania presji psychologicznej mającej osłabić...