Zdarzenie mające skutki prawne - strona 189

ADMINISTRACJA FINANSOWA - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2940

obsługę SP, prowaadzi rachunki podmiotów niemających osobowości prawnej, zapewnia bieżącą płynność...

Bodźce do zmian - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bogusław Roman Gulski
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

do innowacji NIEOCZEKIWANE ZDARZENIE ZEWNĘTRZNE zawarte w informacjach o trendach, liczbach, itp., skutek...

Teoria pola - Kurt Lewin

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 6874

)  Interakcja faktów tworzy zdarzenie  Regiony są ze sobą powiązane (po raz kolejny - przenikalność granic...

Stosunek pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

mogą zaakceptować lub odrzucić, przy czym rozwiązanie będzie mieć skutki jak rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem...

Encyklopedia rachunkowości - S

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

”. W ubezpieczeniach długoterminowych, takich jak ubezpieczenia na życie, gdzie ryzyko zaistnienia zdarzenia...

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2296

Unii, które zmierzają do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich. W tym celu Trybunał...