Zdarzenie mające skutki prawne - strona 160

Solidarność wierzycieli.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

jednego z wierzycieli solidarnych ma skutek także względem współwierzycieli. Znaczenie praktyczne...

Pojęcie prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

w znaczeniu socjologicznym- wszystkie czynności stwarzające dla zbiorowości ludzkiej jakieś wartości, mające...

Prawo Unii Europejskiej - notatki 4

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

dla Polski, mając niecałe 40 mln ludności, miała tylko niewiele głosów mniej niż Francja i Niemcy...

Wszystkie notatki z postępowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Małgorzata Jankowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 987

, że jest to tylko oświadczenie woli zarządu spółdzielni) Uwaga! Pismo niemające formy decyzji adm. jest nią, jeśli pochodzi...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

, określonych nie imiennie, ale rodzajowo, mających przez to charakter generalno-abstrakcyjny oraz prospektywny...