Zdarzenie mające skutki prawne - strona 154

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Krzysztof Posłuszny
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3437

od osób prawnych są: Osoby prawne, Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem...

Podział nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1015

. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (np...

Rachunkowość finansowa- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 819

amortyzacji mającej wpływ na wysokość (rozkład) ponoszonych przez jednostkę kosztów z tytułu amortyzacji...

Prawo- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marek Pliszkiewicz
 • Prawo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1484

) - jest to reguła szczególna ustanawiająca wyjątki od postanowień reguły powszechnej i ustalająca inne skutki prawne...

Prospołeczność-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Barbara Pawłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896

prospołeczności: Decyzyjny model interwencji kryzysowej - udzielenie pomocy zależy od 5 warunków: a) zdarzenie...