Zdarzenie mające skutki prawne - strona 141

Wykład VIII z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1008

prawno karne: nawiązywane w wyniku popełnienia czynu zabronionego stroną stosunku jest państwo, mające...

Rachunkowość - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 6216

, przeszacowania wartości instrumentów finansowych (generalnie) * zdarzenia nadzwyczajne - to skutki zdarzeń...

Prawo handlowe - skutki upadłości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

są wyłączone z masy upadłości. W szczególności rzeczy nienależące do upadłego są zwracane osobom mającym...

Prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ireneusz Żeber
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 7637

. Nie miał prawa ingerować w jej treść. W okresie republiki ustawy (leges) dochodziły do skutku...

Prawo rzymskie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2184

)-obejmuje przepisy prawne, które każdy podmiot musi w konkretnym przypadku respektować, nie mając możliwości...

Ryzyko w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jacek Świtała
 • Ryzyko kredytowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1925

i ze skutkami zwykłego przelewu Czek można indosować także na wystawcę lub na każdą inną osobę, czekowo...