Zdarzenie mające skutki prawne - strona 140

Prawo Spadkowe(2)

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1323

, używany dla określenia zdarzenia, z którym ustawa łączy skutek w postaci przejścia ogółu praw i obowiązków...

Socjologia propagandy

 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2457

rozmiary epidemii. Bywa utożsamiana z szerzeniem nieprawdziwych informacji. Propaganda - działania mające...

Organy wyższego stopnia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

/ osobami niemającymi osobowości prawnej. Art. 29 k.p.a. „Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne...

Socjologia - notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 973

dziś rozpowszechniona forma organizacji, mająca realizować najpełniej postulaty instrumentalnej racjonalności...

Controlling: historia, definicje,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2030

, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a jeśli takie zdarzenia mogą pojawić...

Controlling wstęp do przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1841

, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a jeśli takie zdarzenia mogą pojawić...