Zdarzenie mające skutki prawne - strona 139

Zarys postępowania cywilnego

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Tomasz Demendecki
  • Zarys postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4606

wystąpienia zdarzenia (odszkodowawcze), miejsce zawarcia czynności prawnej, zawarcia związku małżeńskiego...

Uwagi ogólne o wykonywaniu zobowiązań

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

zarachowanie świadczenia na poczet długów - dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów...

Logika dla prawników - opracowanie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Milena Korycka-Zirk
  • Logika prawnicza
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2912

- specyficzne dla danego języka wyrażenie(np. płacić z góry) Homonim - wyraz mający wiele znaczeń (zamek...