Zdarzenie mające skutki prawne - strona 103

Test

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1470

): działalność budowlana; działalność wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany jednakże nie mająca charakteru...

Proces legisakcyjny - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

świadka chwytał go za ucho (jako symbol tego, iż słyszał on i widział zdarzenia ze swych zeznań). Obydwaj...

Personel - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

nad osobami zwalnianymi z pracy, mający na celu ograniczenie wszelkiego rodzaju dolegliwych skutków redukcji...

Zbieg przepisów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

to wszystkie te skutki się mogą zdarzyć. Każdy z tych skutków z osobna opisany jest w ustawie karnej. Ale ten sam czyn...

Pojęcie położenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

, przeniesienie, wygaśnięcie oraz treść określonego prawa rzeczowego. Zdarzenie wywołujące skutki prawnorzeczowe...

Wstęp do prawoznawzstwa - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Jerzy Leszczyński
 • Wstęp do prawoznawzstwa
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 1428

(teoria) prawa - ogólna nauka o prawie, mająca zastosowanie poprzez: -zasób pojęć używanych bez względu...