Zdarzenie mające skutki prawne - strona 102

Prawo podatkowe - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6951

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. § 2...

Podstawowe metody prywatyzacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1029

i prywatyzacja pośrednia to odrębne zdarzenia prawne, ale wzajemnie uwarunkowane (przesłanka, działanie); cel k...

Informacja - podstawy teoretyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Tomasz Zieliński
 • E-finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

, radiowy itd), który może przenosić wiadomości Wiadomość - treść przekazywana przez komunikat (mająca...

Właściwość organu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

nie mające osobowości prawnej. Organ postępowania administracyjnego nie jest stroną! TEORIE STRON: Teoria...

Charakter norm wynikających z ustaw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

i tylko te zdarzenia są objęte ochroną. Są to : - osiągnięcie wieku emerytalnego, - niezdolność do pracy - choroba...