Zdarzenie mające skutki prawne - strona 100

Koszty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1148

z jego działalnością a mających na celu ustalenie rodzaju i wielkości ostatecznego wyniku finansowego, jego elementów...

Komunikacja szeregowa Win 95,98

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1267

zdarzenie będzie miało miejsce ). W razie błędu funkcja zwraca WAIT_FAILED. Jeśli zajdzie jakieś...

Metryka aktu prawnego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2695

zawarte w danym akcie prawnym powinny być stosowane przy ocenie zdarzeń, które miały miejsce w czasie...

Przedawnienie i terminy zawite

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197

PRZEDAWNIENIE I TERMINY ZAWITE 1. DAWNOŚĆ Dawności są to zdarzenia prawne innego rodzaju...

Środki karne - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693

), na zawsze gdy będąc w stanie nietrzeźwości bądź odurzenia lub zbiegł z miejsca zdarzenia, a skutkiem przestępstwa...

Źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

) dyspozycja (następnik) - określa normatywny skutek prawny c) sankcja - określa, w jaki sposób powinny...

Ryzyko i jego miary

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

czasowy (opóźnienie) między wystąpieniem zdarzenia i samych skutków kreują błędne poczucie bezpieczeństwa...

Encyklopedia rachunkowości - M

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

mienie państwowe, przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Majątek oznacza...