Zdarzenia prawne schemat - strona 87

Teoria pola - Kurt Lewin

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 6867

)  Interakcja faktów tworzy zdarzenie  Regiony są ze sobą powiązane (po raz kolejny - przenikalność granic...

Wypadki przy pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1141

za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć...

Psychologia społeczna a prawo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

. od tego jak długo obserwują dane zdarzenie lub od warunków widoczności. Często, jeśli świadkowie są ofiarami...

Zakres egzaminu prawo cywilne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1267

i przedsiębiorcy - wzmianka Czynności prawne zdarzenia cywilnoprawne pojęcie i rodzaje czynności prawnych forma...

Decyzja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

, ona ma charakter deklaratoryjny, ponieważ sięga wstecz, do pewnego zdarzenia, które wywołało wygaśnięcie. Jaka...

Wygaśnięcie dezycji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

, ona ma charakter deklaratoryjny, ponieważ sięga wstecz, do pewnego zdarzenia, które wywołało wygaśnięcie. Jaka...

Socjologia a inne nauki społeczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • J. Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

reakcje wielkich mas ludzkich, jak tłumy, publiczności, klasy społeczne na zachodzące zdarzenia. Teorie...

Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

, że właśnie z te zdarzenia stały się przyczyną zawalania się budowli lub oderwanie jej części; Nie ponosi...