Zdarzenia prawne schemat - strona 62

Ekonometria repetytorium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2156

intuicyjne: (Foralnie definicje można znależć np. w Poradniku 2) Zdarzenie losowe: zdarzenie, którego zajście...

Bezskuteczność zawieszona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

dokonanej czynności prawnej aż do momentu nadejścia określonego zdarzenia -stan bezskuteczności zawieszonej...

Wykładnia językowa i semiotyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

także ten, kto organizuje dostawę. c) pragmatyczne - odwołują się do kontekstu zdarzenia - czy ślub jest zdarzeniem...

Encyklopedia rachunkowości - S

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

”. W ubezpieczeniach długoterminowych, takich jak ubezpieczenia na życie, gdzie ryzyko zaistnienia zdarzenia...

Psychologia - analizy, techniki, gry

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1001

porozumienia. Mediacje- rozstrzyganie sporów przy pomocy osób trzecich nie będących stroną konfliktu Zdarzenia...

Modele zwierzęce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr J. Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1064

zdarzenie, które występując po jakiejś reakcji podnosi prawdopodobieństwo występowania tej reakcji...

Logika prawnicza - synteza wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Logika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

, że dokonując czynności prawnej wystarczy w sposób dostateczny wyrazić swoją wolę. Może to być; kiwnięcie głową...

Ryzyko-Wykład 1

 • dr Aneta Mikucka
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1099

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o cechach innych niż zdarzenie oczekiwane i wpływające w sposób bezpośredni...