Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 89

Skutki przekształceń - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

z niego, że przekształcenie spółki powoduje powstanie nowego podmiotu, który wstępuje w prawa i obowiązki innego podmiotu...

Spółka komandytowo-akcyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

komandytowej, a w pozostałych sprawach przepisy o spółce akcyjnej. Powstanie spółki Aktem, który reguluje...

Ubezpieczenia gospodarcze

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Roman Garbiec
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4032

na tym, że możemy określić prawdopodobieństwo z jakim dane zdarzenia dotykają grupy osób (możemy przeliczyć...

Vademecum ubezpieczeń

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1708

kiedy zdarzeniem powodującym powstanie odpowiedzialności ZU będzie wypadek ubezpieczeniowy, wiemy że zajdą...

Prawo Spadkowe - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

sposób: spełnienie ustawowych przesłanek może powodować powstanie skutków ex lege ustawa może wymagać orzeczenia...

Elementy Prawa - notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Magdalena Bainczyk
 • Elementy prawa
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2968

-> skutki prawne -> wpływają na relacje między podmiotami prawa: powstanie, zmiana, ustanie relacji...

Skrypt z Teorii i Filozofii Prawa

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr Zofia Mierzwa
 • Ekonomika i prawo w hotelu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zachowaniem wskazane w niej zdarzenie. Za normy prawne uważał on zarówno normy generalne i abstrakcyjne...

Prawo - test 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 17556

jego interes 20Przesłankami odpowiedzialności ex contractu /471 kc./ są: powstanie szkody w znaczeniu...