Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 85

Ryzyko kredytowe - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Zbigniew Klimiuk
  • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

depozytów należących do kr-biorcy lub poręczyciela i udostępnienie ich kr-dawcy w momencie powstania...

Finanse - Podatki państwowe

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę...

Prawoznawstwo wykłady UMK

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2807

prawnych. Fakty prawne- takie fakty, które powodują powstanie, przekształcenie lub wygaśnięcie stosunku...

Finanse - wydatki

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1253

O istnieniu zobowiązania publiczno prawnego mówimy w czasie od daty powstania zobowiązania do momentu...

Ubezpieczenia gospodarcze MSU

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze...

Prawo pracy

  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4781

. Ich powstanie wiąże się z rozwojem ruchu związkowego oraz organizowaną przez ten ruch walką o poprawę warunków...