Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 78

Wdp

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

w hipotezie norm prawnych, wywołujące skutki prawne tj. powodują powstanie lub zmianę uprawnień i obowiązków...

Prawo administracyjne szczegółowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2527

zdarzenie (urodzenie, małżeństwo, zgon) jako wpis dotyczący tego zdarzenia Ten wpis ma zwykle charakter...

Encyklopedia prawa w pyt i odp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ambroży Mituś
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 805
Wyświetleń: 20965

. Pojęcie i podział zdarzeń prawnych Zdarzenie prawne - każde zdarzenie pociągające za sobą powstanie...

Test z bhp

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 8659

Najbardziej narażone na możliwość powstania wypadku są prace: Powtarzalne Niepowtarzalne (wyk sporadycznie) [X...

Prawo cywilne, umowy - wykład V

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1701

Związek przyczynowy między zawinionym nie wykonaniem zobowiązania, a powstaniem szkody 1. Istnienie...

Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1078

powstania zobowiązania podatkowego w akcyzie, lub też może wiązać się z wygaśnięciem zobowiązania...