Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 77

Encyklopedia rachunkowości - M

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

zdarzenia księgowego (the double effect of each transaction) lub szerzej - system o dwóch wejściach (the...

Podatek i technika podatkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1995

 do płacenia podatku • Władze samorządowe Przedmiot opodatkowania • Rzecz lub zdarzenie, które wywołuje...

Decyzje finansowe- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Optymalizacja podatkowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2093

wierzyciela w egzekwowaniu długu prowadzi do powstania nieodpłatnego świadczenia? Nie stanowią nieodpłatnego...

Wykład - definicja waloryzacj

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

siły nabywczej pieniądza, po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesu stron, zgodnie...

Formy organizacyjno prawne

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Jan Brzóska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4018

). Do powstania spółki z.o.o. poza zawarciem umowy wymaga się: wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie...

Mikroekonomia zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Mikroekonomia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4214

. Trudności w procesie myślenia ekonomicznego: 1.bardzo często zdarzenia gospodarcze są ze sobą sprzężone...

Prawo handlowe - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1575

gospodarczych. dla powstania spółki i uzyskania przez nią osobowości prawnej niezbędne jest: zawarcie umowy...