Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 66

Zobowiązania

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

, mierzenie). Jeśli wierzyciel nie był właścicielem, nie dochodziło do przeniesienia własności i do powstania...

Ryzyko kredytowe banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

% w roku 1999 do 34,5 % w roku 1998. Ryzyko kredytowe oznacza prawdopodobieństwo powstania sytuacji...

Elementy Teorii Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

powstanie lub zmianę stosunków prawnych zdarzenia - wydarzenia niezależne od woli ludzkiej, wynikające...

Prawo w społeczeństwie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

, które rodzą skutki prawne. Fakty prawne dzielą się na: zdarzenia i zachowania. Zachowania dzielą...

Wykład VIII z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 994

społecznych. Pojęcie używane jest dla opisania zależności miedzy podmiotami prawa. Powstanie stosunku prawnego...

Wykład - System gwarantowania depozytów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

(nigdy nie zostało to wykorzystane, gdyż zagrażałoby to stabilności sektora; depozyty złożone przed tym zdarzeniem...